OPERALisa Dillan synger hovedrollen i en opera av Ursus produksjoner med egenkomponert musikk. Den handler om det siste måltidet til den danske astronomen Tycho Brahe (1546-1601).


Tycho Brahe deltok på en bankett i Praha der det ble spist og drukket i store mengder, men hvor han av høflighet ikke fikk seg til å gå på toalettet. Han pådro seg derfor en sykdom og døde kort tid etter. Slike måltider var en del av tidens kulturelle og vitenskapelige offentlighet, og deltakelse var avgjørende for hvorvidt ens stemme ble hørt blant de mektige. Ifølge en mer konspiratorisk teori ble han derimot forgiftet. Her er et rikt persongalleri å ta av, f.eks. assistenten Johannes Kepler, som senere skulle revolusjonere astronomien med Brahes observasjoner. I nyere tid er det gjort gjentatte undersøkelser for å finne spor av kvikksølv i levningene hans. Her er en mulig kriminalhistorie, en uløst gåte, i en historie om erkjennelsens grenser, om forhold som kroppslighet, skam, sosiale konvensjoner, ærgjerrighet og vitenskapelighet, og om hvordan naturen regjerer over den som har satt seg til å observere den.


Written and directed by Sigurd Fischer Olsen, Lena Buchacz, Roar Sletteland.


Lisa Dillan, soprano

Morten Barrikmo, clarinet

Jostein Gundersen, recorders

Sound design: Thorolf Thuestad

Light design: Hans Skogen

Costume: Gøril Wallin

Producer: Elisabeth Gmeiner


Anthony Ringdal, bassoon; Gjermund Wold, horn; Håvard Sannes, trombone; Craig Farr, percussion; Sigurd Fischer Olsen, viola; Eline Rafteseth, double bass; Eline Sundal, cello; Sindre Sortland, guitars and banjo. Olsen/Buchacz/Sletteland/Thuestad, voices, nose whistles, bagpipes.


Produced by Ursus produksjoner in collaboration with BIT Teatergarasjen, BEK and Ny Musikk Bergen.